THE TEXTURE OF PROMISES


「THE TEXTURE OF PROMISES」
2022.11.25〜2023.2.19

Artists/
Gao Bo
Sukanya Ghosh
Takahiro Mizushima
Weixin Chong
Wang Juyan
JI Zhou
Woong Soak Teng
Bohnchang Koo

Curation/
Alejandro Castellote

Venue/
kutxa kultur artegunea

Opening hours/
Tuesday to Sunday
12pm-2pm
4pm-8pm
FREE ENTRY

Tabakalera, Plaza de las Chigarrer, 1, 20012 Donostia / San Sebastian